Polityka Prywatności

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów.

 

I. Definicje

 1. ES-Media – Monika Szymańska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ES-Media w miejscowości Iwiny, ul. Miodowa 6 lok. 8, 52-116 Wrocław, NIP 6912014377, REGON nr 391044017.

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 380 ze zm.);

 4. Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, tj. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych (zgodnie z art. 7 pkt 2 Ustawy o ochronie danych osobowych).

 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.noem.co/pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ES-Media a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu;

 7. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

 1. ES-Media jest administratorem danych osobowych.

 2. ES-Media przetwarza jedynie takie dane ujawnione przez Klienta, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego i są konieczne do prawidłowej realizacji Zamówienia i Umowy sprzedaży, a także w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej, w tym wystawienia faktury.

 3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione i przekazane wyłącznie na żądanie uprawnionych organów państwowych w przypadkach wyraźnie wskazanych przepisami prawa, np. organom ścigania czy kontrolerom Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

 4. Dostęp do danych osobowych mają:

  1. ES-Media,

  2. pracownicy ES-Media oraz osoby świadczące usługi na rzecz ES-Media związane z prowadzeniem Sklepu (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa) – w zakresie określonym przez ES-Media, są oni objęci ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

  3. podmiot obsługujący elektroniczny system płatności w zakresie danych koniecznych do obsługi płatności (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr rachunku bankowego),

  4. SELENA SA w zakresie danych niezbędnych do wysyłki Towaru.

 1. Dane osobowe Klientów nie będą udostępniane osobom trzecim w celach marketingowych.

 2. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści ujawnionych przez siebie danych osobowych oraz prawo do samodzielnego ich poprawiania w zakresie: adresu pocztowego Klienta, adresu dostawy, numeru telefonu. W celu zmiany pozostałych danych osobowych należy wysłać wiadomość z prośbą o zmianę danych Klienta na adres e-mail: esklep@noem.co.

 3. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość z prośbą o usunięcie konta Klienta na adres e-mail: esklep@noem.co wraz z podaniem aktualnych danych konta zarejestrowanego w Sklepie. 

 4. ES-Media podejmuje następujące środki ochrony danych osobowych (zabezpieczenia), wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym z ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 1030 ze zm.).

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel